Gospodarstwo Rolno - Nasienne Stanisław Pakrzywa
zboże

Zboże

Odmiana zboża - Jantarka

Nie boi się mrozu i słabych stanowisk
- Charakteryzuje się dobrą plennością we wszystkich rejonach uprawy pszenicy w Polsce. W porównaniu do innych pszenic ozimych szczególnie wysoko plonuje na glebach słabszych (klasy IVa, IVb). Dlatego też odmiana ta jest przydatna do uprawy przez rolników, którzy produkują pszenicę na gorszych stanowiskach.
- Z uwagi na dużą tolerancję na zakwaszenie gleby, ma niższe wymagania glebowe.
- Jest pszenicą chlebową, grupa A/B.
- Jest to odmiana o średniej długości słomy i dobrej odporności na wyleganie.
- Ziarno o dobrym wyrównaniu i niskim udziale pośladu.
- Posiada dobra odporność na choroby grzybowe.
- Kolejną korzystną cechą jest bardzo dobra zimotrwałość (5,5), zapewniająca bezpieczeństwo uprawy na terenie całego kraju.
- Jantarka jest odmianą średnio późną.
- Polecana na późne zasiewy.
- Dobrze się krzewi. Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 360-400 ziaren kiełkujących na 1m2 (ca. 180-190 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego, normę wysiewu należy zwiększyć o 10%. .

powrót >>

Adres

Michałów Pierwszy 3

62-860 Opatówek

Kontakt

Telefon:

tel. kom. 695 999 206

         tel. 62 761 83 42

E-mail

Ten adress email chroniony jest przez JavaScript, proszę włącz obsługę JavaScript aby uzyskać kontakt do mnie.