Bellarosa

– Typ kulinarny B
– Charakteryzuje się czerwoną skórką
– Odmiana przeznaczona jest do uprawy na glebach słabych, nie ma wysokich potrzeb wodnych
– Osiąga wysokie plonu, duży udział plonu handlowego
– Bardzo dobra trwałość przechowalnicza