Jantarka

Jantarka

Nie boi się mrozu i słabych stanowisk
– Charakteryzuje się dobrą plennością we wszystkich rejonach uprawy pszenicy w Polsce. W porównaniu do innych pszenic ozimych szczególnie wysoko plonuje na glebach słabszych (klasy IVa, IVb). Dlatego też odmiana ta jest przydatna do uprawy przez rolników, którzy produkują pszenicę na gorszych stanowiskach.
– Z uwagi na dużą tolerancję na zakwaszenie gleby, ma niższe wymagania glebowe.
– Jest pszenicą chlebową, grupa A/B.
– Jest to odmiana o średniej długości słomy i dobrej odporności na wyleganie.
– Ziarno o dobrym wyrównaniu i niskim udziale pośladu.
– Posiada dobra odporność na choroby grzybowe.
– Kolejną korzystną cechą jest bardzo dobra zimotrwałość (5,5), zapewniająca bezpieczeństwo uprawy na terenie całego kraju.
– Jantarka jest odmianą średnio późną.
– Polecana na późne zasiewy.
– Dobrze się krzewi. Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 360-400 ziaren kiełkujących na 1m2 (ca. 180-190 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego, normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.