Orinoko

Orinoko

 

– odmiana krótko słoma
– charakteryzuje się wysoką plonnością
– przeznaczone do uprawy na glebach średniej jakości w technologii średnio intensywnej
– posiada bardzo dobrą zimotrwałość
– jest to odmiana o skróconym źdźble i wysokiej odporności na wyleganie
– wykazuje się jedną z najwyższych odporności na porastanie ziarna w kłosie
– ziarno grube o wysokiej gęstości i bardzo dobrym wyrównaniu.
– duża zdolność krzewienia pozwala na znaczne obniżenie kosztów siewu