Impala

Impala

 

Bulwy:

Kształt: olwano- podłużny

Kolor skórki; żółty

Barwa miąższu: jasnożółta

Wielkość: bardzo duża

Plon: bardzo wysoki

Odporność na choroby:

Y- virus: bardzo dobra

Liściozwój: średnia

Mątwik: odporna (Ro 1,4)

Parch zwykły: dość dobra

Zaraza liści: średnia

Zaraza bulw: bardzo dobra

Typ konsumpcyjny AB