Satina

Satina

 

Bulwy:

Kształt: owalny

Kolor skórki: żółty

Barwa miąższu: żółta

Zawartość skrobi: 13-14%

Bardzo odporna na suszę i parcha zwykłego, doskonale się przechowuje.

Wymagania glebowe bardzo niskie

Typ konsumpcyjny B