Gala

Gala

Typ konsumpcyjny: B

Kształt: okrągło – owalny

Skórka: gładka, żółta

Barwa miąższu: żółta

Plon: bardzo wysoki

Bardzo dobra zdolność przechowalnicza

      Wymagania glebowe średnie