Rotondo

Rotondo

 

Krótkosłoma odmiana pszenżyta o dobrej sztywności.
– Charakteryzuje się rekordowym i stabilnym poziomem plonowania na terenie całej Polski.
– Bardzo dobra mrozoodporność pozwala na uprawę na terenie całego kraju.
– Posiada piękne, grube ziarno w typie pszennym o wysokiej zawartości białka.
– Rotondo jest odmianą średnio wczesną.
– Posiada dobrą zdrowotność. Jednak w przypadku intensywnej technologii uprawy, zaleca się zastosowanie dwóch zabiegów ochrony fungicydowej.
– Charakterystyczną cechą jest nadzwyczajna krzewistość, co sprawia, że zalecane jest stosowanie niskich norm wysiewu, co znacznie obniża koszty zakupu nasion kwalifikowanych.
– Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie wysiewu wynosi 250-300 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 130-150 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku opóźnionych siewów normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.