Velox

Velox

 

Bulwy:

Kształt: owalne

Kolor skórki: żółty

Barwa miąższu: jasnożołta

Zawartość skrobi: 12-13 %

Plony: bardzo wysokie

Typ konsumpcyjny: B