Maestozo

Maestozo

 

Odmiana pszenżyta ozimego o tradycyjnej długości słomy. – Bardzo wczesna – idealna na gleby słabe.
– Charakteryzuje się nadzwyczajną plennością na terenie całego kraju.
– Ziarno o wysokiej MTZ, bardzo dobrze wyrównane, z niewielkim udziałem pośladu.
– Bardzo dobra odporność na choroby.
– Odmiana przydatna do produkcji biogazu.
– Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu, to 320-360 kiełkujących nasion na 1 m2 (ca. 140-170 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.